Dokumenti


Metodologija izvještavanja u oblasti ljudskih prava

Obrasci uz Metodologiju

_________________________________________

Evropski komitet za prevenciju torture, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT)

1. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine na preporuke i komentare (CPT) nakon obavljene posjete od 29. septembra do 9. oktobra 2015. godine 

1.1. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine na paragraf 73 CPT Izvještaja – 2015. godine  

1.2. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti BiH CPT-a od 29. septembra 2015. godine 


2. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine o posjeti CPT-a o AD HOC posjeti Bosni i Hercegovini od 05. do 11.12.2012. godine 

2.1. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti BiH CPT-a od 05. do 11. 12. 2012. godine 


3. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine o posjeti CPT-a BiH u periodu od 05. do 14.04.2011. godine

3.1. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti BiH CPT-a od 05. do 14. 4. 2011. godine 


4. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine povodom posjete CPT-a Bosni i Hercegovini u periodu od 10.05. do 15.05.2009. godine 

4.1. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine nakon AD HOC posjete CPT-a, od 10. do 15. maja 2009. godine  


5. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine na komentare i upite CPT a- periodična posjeta Bosni i Hercegovini od strane Komiteta koja je obavljena 2007. godine 

5.1. Izvještaj o poduzetim aktivnostima vlasti Bosne i Hercegovine u cilju provedbe preporuka sadržanih u paragrafima 35 i 71 Izvještaja CPT-a - 2007. godine  

5.2. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine CPT-u drugi periodični monitoring u Bosni i Hercegovini - 2007. godine  

5.3. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine po Izjavi delegacije Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) u Bosni i Hercegovini – drugi periodični monitoring - 2007. godine  

5.4. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti Bosni i Hercegovini CPT-a, od 19.-30. Marta 2007. godine  


6. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine po zahtjevu CPT-a  - periodična posjeta BiH april-maj 2003. godine  

6.1. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine – Ministarstva sigurnosti BiH i resornih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH po zahtjevima Evropskog Komiteta za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT) Pobuna u KPZ Zenica – 11.02.2003. godine 

6.2. Izvještaj vlasti Bosne i Hercegovine po zahtjevima CPT-a april/maj 2003. godine  

6.3. Izvještaj o stanju na sudskom odjeljenju Psihijatrijske klinike Sokolac – Kliničkog centra Istočno Sarajevo nakon izbijanja požara - 2003. godine 

6.4. Izvještaj Vladi Bosne i Hercegovine o posjeti Bosni i Hercegovini CPT-a, 27. april – 9. maj 2003. g  
________________________________________________________________

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

1. Zaključne napomene o Drugom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine, koje je usvojio Komitet na svojoj 106. sjednici (od 15. oktobra - 2. novembra 2012. godine)

2. Drugi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, oktobar 2010. godine

3. Odgovori na listu pitanja koja će se uzimati u obzir prilikom razmatranja Drugog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine (CCPR/C/BIH/2)

4. Prvi peridični izvještaj Bosne i Hercegovine sačinjen na zahtjev Komiteta UN-a za ljudska prava, decembar 2007. godine

5. Inicijalni Izvještaj o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Bosni i Hercegovini za period 1994. - 2004. godine
_____________________________________________________

Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju mjera i načela utvrđenih  evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima

Third periodic report of Bosnia and Herzegovina on the implementation of the measures and principles established by the European charter on regional or minority languages

DEKLARACIJA PARTNERA ZAPADNOG BALKANA O INTEGRACIJI ROMA U SKLOPU PROŠIRENJA EU

Vijeće ministara BiH je na 169. sjednici održanoj 21.3.2019.godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Program sadrži 56 događaja iz oblasti ljudskih prava koje će nadležne institucije BiH u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH obilježiti na prigodan način i u skladu s mogućnostima u okviru planiranih budžetskih sredstava.

IZVJEŠTAJ ECRI-a O BOSNI I HERCEGOVINI (peti ciklus monitoringa)

Evropski komitet za socijalna prava - 
Zaključci iz 2017. godine


European Committee of Social Rights - Conclusions 2017

Izvještaj Komiteta eksperata i preporuka Komiteta  ministara Vijeća Evrope o primjeni Povelje za regionalne ili manjinske jezike u Bosni .pdf

Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

INITIAL REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE IMPLEMENTATION OF THE MADRID PLAN OF ACTION ON AGEING

Komitet za prisilne nestanke – Zaključne napomene o izvještaju koji je Bosna i Hercegovine Podnijela u skladu sa članom 29, stav 1. Konvencije

Komitet protiv torture – Zaključna zapažanja o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine.

Prvi Izvještaj BiH o provedbi Madridskog akcionog plana za starenje

EIGHTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED/

OSMI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

Vijeće ministara BiH je na 108. sjednici, održanoj 19.07.2017. godine, usvojilo Akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017 – 2020 kao i prateće obrasce za izvještavanje. (Engleski, Romski)

ČETVRTI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O ZAKONODAVNIM I DRUGIM MJEREMA NA SPROVOĐENJU NAČELA UTVRĐENIH U OKVIRNOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

Četvrto mišljenje o Bosni i Hercegovini - usvojeno 9. novembra 2017. godine

Mišljenje Savjetodavnog komiteta na četvrti državni izvještaj BiH

DRUGI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PROVOĐENJU MJERA I NAČELA UTVRĐENIH EVROPSKOM POVELJOM O REGIONALNIM ILI MANJINSKIM JEZICIMA

KAP IZVJEŠTAJ – PERCEPCIJE I STAVOVI KORISNIKA I PRUŽALACA SOCIJALNIH USLUGA U OPŠTINAMA ODŽAK I MRKONJIĆ GRAD

KAP SURVEY - THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF SOCIAL SERVICES USERS AND PROVIDERS IN THE MUNICIPALITIES OF ODZAK AND MRKONJIC GRAD

PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA, KORIŠTENJA I RAZMJENE PODATAKA O LJUDSKIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

INFORMACIJA O UTROŠKU GRANT SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015 GODINU

SEDMI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

Rezolucija CM/ResCMN(2015)5 o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

Resolution CM/ResCMN(2015)5 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Bosnia and Herzegovina

ŠESTI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O IMPLEMENTACIJI EUROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

THE SIXTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED/

Prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2013-2016. GODINE Za period 2013. i 2014. godine

PETI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

THE FIFTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF EUROPEAN SOCIAL CHARTER (REVISED)

Europski komitet za socijalna prava- Zaključci za 2014. godinu

PROGRAM OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA U BOSNI i HERCEGOVINI ZA 2015. GODINU

Šesti periodični izvještaj BiH protiv torture

Inicijalni izvještaj o primjeni Međunarodne konvencije za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka za Bosnu i Hercegovinu za period 2012-2014. godine

ČETVRI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

THE THE FOURTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED

Mišljenje Komiteta za ljudska prava u predmetu Rizvanović

PREGLED ODOBRENIH GRANT SREDSTAVA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA LJUDSKA PRAVA ZA 2014. GODINU

KORISNICI GRANT SREDSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA ZA 2013.

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2013-2016. GODINE

Treće mišljenje Savjetodavnog komiteta Vijeća Evrope (bosanska i engleska verzija)

TREĆI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE

THE THIRD REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER

KONVENCIJA O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU PRAVA ZA IZDRŽAVANJE DJETETA I DRUGIM OBLICIMA IZDRŽAVANJA OBITELJI
(Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Konvencija o kontaktu koji se tiče djece
(Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zlouporabe
(Bosanski, Hrvatski, Srpski)

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI
(Bosanski, Hrvatski, Srpski, Engleski)

Drugi Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na sprovođenju načela utvrđenih u okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina

Treći izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na sprovođenju načela utvrđenih u okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina

Evropska socijalna povelja, Zaključci 2011. Evropskog komiteta za socijalna prava (Bosna i Hercegovina)

Europen Social Charter  Conclusions 2011. Europen Committee of Social Charter (Bosnia and Herzegovina)

Odgovori na Zaključke  2011. Evropskog komiteta za socijalna prava na Prvi Izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje za grupu IV (djeca, porodice i migranti) članovi 7,8,16 i 17.

Answers  to  European Committee of Social Rights (2011) Conclusions on the First Report of Bosnia and Herzegovina on  implementation of the European Social Charter – Revised,   group IV (children, families, migrants) articles 7, 8, 16 and   17.

U skladu sa članom 5. tačke 5. Odluke o formiranju Komisije za monitoring kazneno-popravnih zavoda (zatvora, pritvora i pritvorskih ustanova za maloljetnike), policijskih stanica i psihijatrijskih ustanova gdje su lica mimo svoje volje lišena slobode, a prije upućivanja Objedinjenog Izvještaja Komisije za monitoring za 2010. godinu na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH, zatražena su mišljenja, izjašnjenja i dodatne informacije od strane ustanova i nadležnog nivoa vlasti na koje se odnose. U dostavljenim povratnim informacijama od strane Ministarstva sigurnosti BiH (za međunarodni granični prelaz, Izačić), Ministarstva pravde Federacije BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske i Kliničkog centra Istočno Sarajevo (za Psihijatrijsku kliniku, Sokolac) nije bilo primjedbi ni sugestija na sačinjene preporuke Komisije za monitoring Vijeća ministara BiH. 

Objedinjeni Izvještaj Neovisne komisije Vijeća ministara BiH - Komisije za monitoring kazneno-popravnih zavoda (zatvora, pritvora i pritvorskih ustanova za maloljetnike), policijskih stanica i psihijatrijskih ustanova gdje su lica mimo svoje volje lišena slobode za 2010. godinu
 - Usvojen je na 156. Sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 28.07.2011. godine

Zaključci Evropskog komiteta za socijalna prava (2011) za Prvi izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ za grupu IV - djeca, porodice i migranti (bosanski, engleski)

Rezolucija  CM/RES CMN(2009.)6 o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu  nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini - bosanski - engleski

Drugi Izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirene/ na bosanskom i engleskom jeziku

REVISED CORE DOCUMENT FORMING PART OF THE REPORTS OF STATES PARTIES BOSNIA AND HERZEGOVINA
(Common core document) 

REVIDIRANI OSNOVNI DOKUMENT KOJI PREDSTAVLJA DIO IZVJEŠTAJA DRŽAVE ČLANICE BOSNE I HERCEGOVINE
(Common core document)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 139. sjednici održanoj 14.12.2010. godine  usvojilo Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010, za period januar-decembar 2009. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je u saradnji sa monitoring timom, angažovanim na projektu „Jačanje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u oblasti zaštite djece od nasilja“ koje Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Save the Children Norway, sačinilo Izvještaj.

MT Report 2010 - bosanski
MT Report 2010 - srpski
MT Report 2010 - hrvatskiTHE FIRST REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED/

PRVI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O IMPLEMENTACIJI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

LISTA ČLANOVA ESP/R/ KOJE JE BIH PREUZELA RATIFIKACIJOM ODLUKA O RATIFIKACIJI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE (REVIDIRANA)  

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA (REVIDIRANA)

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM (BOSANSKI, SRPSKI, HRVATSKI

 
Komentari povodom mišljenja o Bosni i Hercegovini Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE 


Rok za davanje sugestija 25.11.2008. god, adresa za dostavljanje sugestija ljudprav@mhrr.gov.ba

OKVIRNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IMPLEMENTACIJU ZAKLJUČNIH NAPOMENA PREPORUKA UN KOMITETA ZA PERIOD 2008-2010. GODINE


Deklaracija o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređenju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda

Bosna i Hercegovina je u skladu sa zahtijevom Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava, prevela Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, na službene jezike BiH /bosanski, srpski i hrvatski/ dostavila je navedenoj kancelariji UN i učinila je dostupnom putem web stranice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, svim državnim institucijama i pripadnicima civilnog sektora.

Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja je poznatija kao Deklaracija o osobama koje štite ljudska prava, jednoglasno je usvojena na 53. zasjedanju Generalne skupštine UN 08.03.1999. godine, uz glasanje i usvajanje i od strane Bosne i Hercegovine.

Na ovoj elektronskoj stranici Ministarstva za ljudska prva i izbjeglice BiH možete naći navedenu deklaraciju na sva tri službena jezika u BiH /bosaskom, srpskom i hrvatskom/, a na dostupnoj web stranici UN navedenu deklaraciju na engleskom jeziku kao i ostale dokumente

www2.ohchr.org/english/issues/defenders/traslating.htm/Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (Bosanski, Hrvatski, Srpski)


STRATEGIJA PROTIV MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI