FILTRIRANJE PRIKAZA

Zaključci sa sastanka u Štutgartu 2.12.2017.

Dana 02.12.2017.godine u Štutgartu je organizovan drugi sastanak za uspostavu Reprezentativnog tijela iseljeništva u Njemačkoj u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom, aktivnost 2.2. Jačati kapacitete organizacija u iseljeništvu i uspostaviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u zemljama prijema i u BiH, te u cilju realizacije aktivnosti 1.3.1. Formiranje reprezentativnog tijela dijaspore u Njemačkoj iz projekta ''Dijaspora za razvoj''. 11.12.2017

Piacenza: Formirano krovno udruženje iseljenika iz BiH u Italiji

U Piacenzi je 25. novembra 2017. godine održana osnivačka skupština krovnog udruženja iseljenika iz BiH "Unija BiH udruženja u Republici Italiji", kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač i Isma Stanić.29.11.2017

Stuttgart: Održan sastanak rukovodstva Saveza dopusnkih škola BiH

U Stuttgartu je 19. novembra 2017. godine održan sastanak rukovodstva i aktivista Saveza dopunskih škola BiH, na kojem je razgovarano o početku nove školske godine u dopunskim školama BiH na bosanskom jeziku u Njemačkoj i dokumentu Politika o saradnji sa iseljeništvom, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na 99. djednici održanoj 18. 04. 2017. godine21.11.2017

Promocija Znanstvenog portala Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

Promocija Znanstvenog portala Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića je održana u Sarajevu, 16.11.2017. godine. Znanstveni portal je znanstveno-istraživački projekat Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića. Pokrenut je u cilju objedinjavanja bh. znanstvene produkcije koja nastaje u inozemstvu, te strane produkcije o BiH. U okviru projekta kreirana je platforma za online digitalni repozitorij otvorenog pristupa. 17.11.2017


Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore