FILTRIRANJE PRIKAZA

Datum objaveEXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION
5.12.2012
10.8.2012
25.7.2011
21.12.2010
21.12.2010
19.10.2010
19.10.2010
3.6.2010
21.9.2009

Poštovani posjetioci,
ovdje možete naći odgovore na najčešće postavljena pitanja, ali i tražiti odgovore na pitanja koja Vas interesuju.

Ukoliko ste porijeklom iz BiH, a živite i radite u inostranstvu i trebate informacije kako riješiti Vaša statusna pitanja i ostvariti svoja prava u Bosni i Hercegovini, pozivamo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese
mitar.kovacevic@mhrr.gov.ba
Mi ćemo se potruditi da, u saradnji sa nadležnim institucijamana na svim nivoima vlasti U BiH, pronađemo pravu informaciju za Vas, koju ćemo Vam direktno i dostaviti.

Budući da veliki broj iseljenika iz Bosne i Hercegovine imaju iste ili slične probleme i nejasnoće vezane za ostvarenje određenih prava u BiH, vaša pitanja i naše odgovore ćemo, bez ličnih podataka, objaviti u ovoj rubrici.