Novosti

Dana 01.08.2021. stupa na snagu Protokol br. 15. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

30.7.2021

Protokol br. 15. otvoren je za potpisivanje 24.06.2013. godine. Nakon što ga je potpisalo i ratifikovalo svih 47 država potpisnica Konvencije, Protokol br. 15. stupit će na snagu od 01.08.2021. godine. Bosna i Hercegovina je Protokol br. 15. potpisala 11.05.2018. i ratifikovala 18.09.2020. godine.

Protokolom br. 15. propisane su slijedeće značajne izmjene:
načelo supsidijarnosti i doktrina slobodne procjene uneseni su u Preambulu Konvencije;
skraćuje se rok za podnošenje aplikacije Evropskom sudu za ljudska prava sa šest na četiri mjeseca;
izmijenjena je gornja dobna granica kandidata za sudiju Evropskog suda;
otklonjeno je ranije propisano pravo strana u postupku da ospore prenos nadležnosti Vijeća u korist Velikog Vijeća; 
izmijenjen je kriterij dopuštenosti „značajne štete“ na način da je uklonjen drugi propisani uvjet po kojem nedopuštenost aplikacije po ovom osnovu nije moguća ukoliko je nije prethodno preispitao domaći sud.