Novosti

Objavljen prevod odluke Fajković i drugi protiv Bosne i Hercegovine

26.5.2020

U odluci Fajković i drugi protiv Bosne i Hercegovine od 05.03.2020. Evropski sud je preispitivao navodnu proizvoljnost odluka kojima su domaći sudovi u parničnim postupcima odbijali zahtjeve za naknadu putnih troškova advokata sa sjedištem izvan sjedišta postupajućeg suda. Evropski sud je utvrdio da nije postojala proizvoljnost u postupanju i odlučivanju domaćih sudova koji su prilikom preispitivanja zakonom propisanog uvjeta nužnosti u priznanju putnih troškova advokata, zasnovali svoje odluke na izuzetnim okolnostima svakog pojedinačnog slučaja. Aplikacije su odbijene kao nedopuštene prema čl. 35. stavovi 3(a) i 4. Konvencije.