Novosti

Produženje izvanrednih mjera u Evropskom sudu za ljudska prava

16.4.2020

Izvanredne mjere koje je Sud donio u ponedjeljak 16. marta 2020. u kontekstu globalne zdravstvene krize se produžavaju.

- Šestomjesečni rok za podnošenje aplikacije prema članu 35. Konvencije koji je 16. marta 2020. izvanredno suspendovan na period od mjesec dana, sada se produžava za naredni period od dva mjeseca, od 16. aprila 2020. do 15. juna 2020.

- Rokovi određeni u postupcima koji su u toku, a koji su  16. marta 2020. produženi za jedan mjesec, sada se produžavaju za naredni period od dva mjeseca, od 16. aprila 2020. do 15. juna 2020.godine. Međutim, ovo se ne primjenjuje na računanje tromjesečnog roka iz člana 43. Konvencije za podnošenje zahtjeva strana za upućivanje slučaja Velikom Vijeću.

Evropski sud je posebno ukazao na činjenicu da, s obzirom na mjere izolacije koje se primjenjuju u državi sjedišta Suda, usljed olakšane elektronske komunikacije i rada na daljinu, njegove osnovne aktivnosti odvijaju se u kontinuitetu, uključujući prijem i registraciju novih aplikacija i njihovo raspoređivanje nadležnim sudskim tijelima. Postupci u kojima se odlučuje o zahtjevima za privremene mjere po Pravilu 39. Pravila Suda također se provode.