Novosti

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio odluku u predmetu Stefanović protiv Bosne i Hercegovine

6.6.2019

Evropski sud za ljudska prava je danas objavio odluku u predmetu Stefanović protiv Bosne i Hercegovine kojom je aplikacija brisana sa liste predmeta jer advokatica aplikanta nije dostavila Sudu vjerodostojnu dokumentaciju da aplikant ima nasljednike koji žele nastaviti postupak, a nakon što je tužena strana BiH dostavila informacije o smrti aplikanta. Prevod odluke je u toku.