Novosti

Izmijenjena i dopunjena Odluka o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava

22.3.2019

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 167. sjednici održanoj dana 26.02.2019. godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava („Službeni glasnik BiH“ br. 41/03 i 65/05). Izmijenjenom i dopunjenom Odlukom propisano je da Ured zastupnika ima tri zastupnika Vijeća ministara koji se imenuju na period od pet godina i mogu biti ponovno imenovani, s tim da je najduži period na koji jedna osoba može biti imenovana na poziciji zastupnika deset godina. Vijeće ministara rješenjem o imenovanju zastupnika Vijeća ministara odredit će redoslijed zastupnika na funkciji rukovodioca Ureda za period od po 20 mjeseci. 

U skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Odluke, Vijeće ministara je na istoj sjednici imenovalo vršioce dužnosti zastupnika: Monika Mijić, Belma Skalonjić i Vanja Bjelica-Prutina.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava objavljena je u „Službeni glasnik BiH“, broj 22/19 od 22.03.2019. godine.