Novosti

Zastupnik Vijeća minista BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Belma Skalonjić učestvovat će na konferenciji visokog ekspertnog nivoa koja će se održati u Kokkedalu, Kraljevina Danska u periodu 31. oktobra – 2. novembra 2018. godine

30.10.2018

Zastupnik Vijeća minista BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Belma Skalonjić učestvovat će na konferenciji visokog ekspertnog nivoa koja će se održati u Kokkedalu, Kraljevina Danska u periodu 31. oktobra – 2. novembra 2018. godine, u okviru procesa implementacije Kopenhagenske Deklaracije koja postavlja principe za dalji razvoj konvencijskog mehanizma zaštite ljudskih prava i reforme Evropskog suda za ljudska prava. Konferencija će posebnu pažnju posvetiti ispitivanju načina na koji će se u buduće graditi i jačati kultura zaštite ljudskih prava u Evropi i utvrditi zajednički pristup u rješavanju obimnog broja zaostalih predmeta koji čekaju preispitivanje na evropskom nivou.