Novosti

Evropski sud za ljudska prava je danas 25.09.2018. godine objavio tri presude protiv Bosne i Hercegovine

25.9.2018

Evropski sud za ljudska prava je danas 25.09.2018. godine objavio tri presude Josić protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 48616/14; Martinović protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 41749/12 i Kaltak protiv Bosne I Hercegovine, ap.br. 14099/15 u predmetima koji se odnose na dobro uspostavljenu sudsku praksu prema kojoj su države obavezne da izvršavaju pravosnažne presude domaćih sudova u skladu sa čl. 6. i čl. 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju. Presude su konačne danom objavljivanja, s obzirom da ih je usvojio Komitet od troje sudija u skladu s čl. 28. Konvencije.