Novosti

Komitet ministara Vijeca Evrope ce u periodu 18-21. septembra 2018. odrzati svoj 1324. sastanak posvecen nadzoru nad izvrsenjem konacnih presuda Evropskog suda za ljudska prava.

18.9.2018

Komitet ministara Vijeca Evrope ce u periodu 18-21. septembra 2018. odrzati svoj 1324. sastanak posvecen nadzoru nad izvrsenjem konacnih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Na ovom sastanku odrzat ce se debata o izvrsenju  presuda iz grupe predmeta Sejdic i Finci protiv Bosne i Hercegovine, nakon cega ce Komitet ministara usvojiti odluku u kojoj ce iznijeti svoj stav o dosadasnjem procesu izvrsenja, te dati drzavi dalje upute u pogledu mjera koje je potrebno preduzeti u cilju potpunog i pravilnog izvrsenja obaveza po presudama Evropskog suda.  

Detaljne informacije o sastanku Komiteta ministara mozete preuzeti na linku ispod :

https://www.coe.int/en/web/portal/-/implementing-european-court-of-human-rights-judgmen-4