Novosti

Objavljen prevod Odluke u slučaju Rekić protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 39894/11

19.4.2018

Evropski sud za ljudska prava je dana 29.03.2018. godine objavio i vlastima tužene Bosne i Hercegovine dostavio odluku u predmetu Rekić protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 39894/11 koja se odnosi na primjenu građansko-pravnog aspekta člana 6. stav 1. Konvencije u ostvarenju imovinsko-pravnog zahtjeva u krivičnom postupku po privatnoj tužbi. Prevod odluke možete preuzeti ovdje.