Novosti

Konferencija na visokom nivou posvećena reformi Evropskog sistema zaštite ljudskih prava u Evropi

17.4.2018

U periodu 11-13. aprila 2018. godine u okviru Danskog predsjedavanja Vijećem Evrope održana je Konferencija na visokom nivou posvećena reformi Evropskog sistema zaštite ljudskih prava. Pored najviših zvaničnika Vijeća Evrope i Evropskog suda za ljudska prava, Konferenciji su prisustvovali ministri pravde država članica, visoki vladini dužnosnici, istaknuti pravni stručnjaci iz oblasti evropskog prava i ljudskih prava.Tokom Konferencije, šefovi delegacija svih država članica su u kratkom govoru predstavili svoju viziju buduće reforme konvencijskog mehanizma zaštite ljudskih prava, te iznijeli stavove svojih vlada u vezi s tim.

Delegacije svih 47 država članica su na kraju konferencije jednoglasno usvojile tekst Kopenhagenske deklaracije. Ured zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava trenutno radi prevod teksta deklaracije i isti će biti objavljen u najkraćem roku.

Govor šefa delegacije Bosne i Hercegovine, gđe B. Skalonjić, zastupnice Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava možete preuzeti ovdje .