Novosti

Ministarska konferencija u Kopenhagenu posvećena reformi Evropskog suda za ljudska prava

29.3.2018

U periodu 11-14. aprila 2018. godine, povodom predsjedanja Danske Vijećem Evrope, u Kopenhagenu će biti održana ministarska konferencija posvećena reformi Evropskog suda za ljudska prava i dugoročnoj održivosti konvencijskog mehanizma zaštite ljudskih prava u Evropi. Na konferenciji je predviđeno da države članice usvoje tekst Kopenhagenške Deklaracije kojim će biti predložene dalje mjere unaprijeđenja konvencijskog mehanizma zaštite u okviru Interlakenskog procesa.

Na konferenciji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati delegacija predvođena gosp. J. Grubeša,ministar pravde BiH i gđa B. Skalonjić, agent Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava.