Novosti

Objavljen prevod presude Hamidović protiv Bosne i Hercegovine

15.12.2017

Ured zastupnika preveo je presudu Hamidović protiv Bosne i Hercegovine na jedan od službenih jezika BiH. Presuda je dostavljena relevantnim institucijama pravosudne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Presuda Vijeća postat će konačna pod uvjetima propisanim članom 44. stav 2. Konvencije. Sve konačne presude Evropskog suda protiv Bosne i Hercegovine prevode se na sva tri jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i objavljuju u „Službenom glasniku BiH“.

Prevod presude možete preuzeti ovdje