Novosti

Evropski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Hamidović protiv Bosne i Hercegovine

5.12.2017

Evropski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Hamidović protiv Bosne i Hercegovine (aplikacija br. 57792/15) kojom  je utvrđena povreda prava na slobodu vjerskog uvjerenja iz člana 9. Evropske konvencije jer je aplikant u krivičnom postupku pred Sudom BiH 2012. godine u kojem se pojavio kao svjedok, udaljen iz sudnice i novčano kažnjen jer je odbio skinuti kapu koju je nosio iz vjerskog uvjerenja.

Ured zastupnika trenutno prevodi presudu sa engleskog jezika.