Novosti

Belma Skalonjić, zastupnica Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Mario Nenadić, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo održali sastanak povodom aplikacija koje se nalaze u postupku pred Evropskim sudom, a odnose se na postupanje sudova u Kantonu Sarajevo.

17.10.2017

Zastupnica Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Belma Skalonjić i ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održali su sastanak povodom aplikacija koje se nalaze pred Evropskim sudom, a odnose se na dužinu sudskih postupaka i propust nadležnih vlasti da blagovremeno izvršavaju pravosnažne presude domaćih sudova.


Ministar Nenadić pokazao je puno razumijevanje i podršku u cilju rješavanja aktuelnih aplikacija koje se odnose na povrede prava proizašle iz postupanja sudova u Kantonu Sarajevo.

„Resorno ministarstvo ulaže maksimalne napore kako bi unaprijedilo pravosuđe, te nastoji osigurati neophodne pretpostavke za rad pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo”, rekao je ministar Nenadić te dodao kako, u skladu sa relevantnim propisima, Kanton izdvaja oko 33,5 miliona KM za funkcioniranje općinskog, kantonalnog suda i tužilaštva. Po njegovim riječima, u ovim pravosudnim institucijama svoju djelatnost obavlja oko 800 uposlenika i za njihov rad i funkcionisanje potrebno je izdvojiti višemilionske iznose na godišenjm nivou.

Zastupnica Skalonjić istakla je da prema Konvenciji nedostatak finansijskih sredstava i nedovoljnost kapaciteta domaćeg pravosuđa nije opravdanje za prekomjerno trajanje sudskih postupaka i neizvršenje pravosnažnih sudskih presuda, što u konačnici dovodi do povrede prava na pravično suđenje iz čl. 6 Konvencije. 

Zastupnica se zahvalila ministru Nenadiću na podršci koju njegovo ministarstvo pruža u procesu zastupanja ovih aplikacija pred Evropskim sudom za ljudska prava. Istakla je kako je svjesna činjenice da Vlada Kantona Sarajevo ulaže maksimalne napore na jačanju kapaciteta domaćeg pravosuđa, ali da je potrebno na tome nastaviti raditi dalje kako bi se dužina sudskih postupaka i posebno postupaka izvršenja sveli u okvir obavezujućih evropskih standarda.