Novosti

Komitet ministara Vijeća Evrope održat će svoj 1294. sastanak u periodu 19-21. septembra 2017. posvećen ljudskim pravima, u okviru kojeg se vrši nadzor nad izvršenjem konačnih presuda Evropskog suda za ljudska prava.

30.8.2017

Na dnevnom redu predstojećeg sastanka predviđeno je usvajanje odluke CM o implementaciji generalnih mjera po presudama Đokić protiv Bosne i Hercegovine i Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine.