Novosti

Održana konferencija pod nazivom „Uloga zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava“ dana 10.11.2009.godine u Sarajevu

18.11.2009

Dana 10.11.2009.godine u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom „Uloga zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava“, čije ostvarenje je omogućeno zahvaljujući novčanoj pomoći Vijeća Evrope.
 
Na konfereniji je izlagala zastupnica Vijeća ministara BiH gospođa Monika Mijić, gospođa Caroline Ravaud, specijalna predstavnica generalnog tajnika Vijeća Evrope, gospođa Štefica Stažnik, zastupnica Vlade Republike Hrvatske, gospodin Roeland Böcker, zastupnik Vlade Nizozemske te gospodin Gennadiy Kosyak ispred Vijeća Evrope.
 
Na konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantnih domaćih institucija izvršne, sudske i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini.
 
Svrha konferencije je informiranje domaćih institucija o zadacima i obvezama u procesu izvršenja presuda protiv Bosne i Hercegovine, obvezama u fazi zastupanja predmeta pred Sudom, važnosti suradnje sa zastupnikom Vijeća ministara BiH, kao i o do sada utvrđenim povredama ljudskih prava u Bosni i Hercegovini od strane Suda u Strasbourgu. 
 
Konferencija treba pridonijeti jačoj suradnji institucija za zastupnikom Vijeća ministara BiH u ispunjavanju međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, naročito u pogledu izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava i jačanja zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.