Novosti

Upravni komitet za ljudska prava (CDDH) održao je svoj 87. sastanak u periodu 6-9. juna u Strasbourgu, kojom prilikom je obilježena 40. godišnjica njegovog postojanja i rada.

19.6.2017

Članovima CDDH se tom prilikom obratio gosp. Philippe Boillat, šef Generalnog Direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope, bivši dugogodišnji član CDDH. Član CDDH ispred Bosne i Hercegovine je Belma Skalonjić, zastupnik/agent Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.