Novosti

Evropski sud za ljudska prava donio je odluku u slučaju Muratović protiv Srbije

24.4.2017

Evropski sud za ljudska prava donio je odluku u slučaju Muratović protiv Srbije, odluka od 21.03.2017., kojom je utvrđeno da Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših Republika SFRJ („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 108/16) u skladu sa principima Suda utvrđenim u presudi Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije [GC]. 

Prevod odluke Muratović v. Srbije možete preuzeti ovdje