Novosti

Ministarstvo finansija Republike Srbije uputilo je javni poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16).

7.3.2017

Javni poziv sadrži sve informacije koje se odnose na metod registracije potraživanja, dokumentaciju koju je potrebno priložiti i rokove za registraciju Javni poziv možete preuzeti ovdje (dokument u prilogu)