Novosti

12.05.2016. u Fojnici je održan Okrugli sto u organizaciji Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i Misije OSCE za BiH u vezi sa pitanjima koja otvara provedba presude Hadžimejlić i dr. protiv BiH.

13.5.2016

Na okruglom stolu uzeli su učešće gđa Zikreta Ibrahimović, zamjenik zastupnika, gđa Belma Skalonjić, pomoćnik zastupnika i gđa Sandra Malešić, pomoćnik zastupnika. U prilogu dnevni red i lista učesnika.