Novosti

Objavljen je prevod Akcionog plana Republike Srbije i prevod Akcionog plana Republike Slovenije o izvršenju presude Evropskog suda u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije”, ap.br. 60642/08, konačna presuda od 16.07.2014. godine.

17.2.2015

Dokumente možete pogledati ovdje:

Prevod Akcionog plana Republike Srbije o izvršenju presude Evropskog suda u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije”

Prevod Akcionog plana Republike Slovenije o izvršenju presude Evropskog suda u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije”