Novosti

Objavljen prevod presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

26.1.2015

Objavljen prevod presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 79867/12, od 20. januara 2015., koja se odnosi na problem neizvršenja pravosnažnih sudskih presuda kojima su aplikantima dosuđena ratna potraživanja. Sud je u ovoj presudi ispitivao adekvatnost plana izmirenja Republike Srpske za izvršenje pravosnažnih domaćih presuda kojima je dosuđena ratna šteta.

Presudu može pogledati ovdje.