Novosti

Novi rok za podnošenje aplikacija Evropskom sudu za ljudska prava

4.2.2022

Protokol br. 15. uz Konvenciju skraćuje sa 6 na 4 mjeseca rok u kojem Sud mora primiti aplikaciju nakon konačne domaće odluke donesene u okviru iscrpljivanja domaćih pravnih lijekova. Ovaj novi četvoromjesečni rok stupa na snagu 1. februara 2022. godine. Međutim, on će se primjenjivati samo na aplikacije u kojima je konačna domaća odluka o kojoj je riječ donesena na dan ili nakon 1 februara 2022. godine. Ovu izmjenu vremenskog roka usvojilo je 47 zemalja članica Vijeća Evrope.