Novosti

Interlaken, 18-19. februar 2010. godine, održana konferencija država članica Vijeća Europe o reformi Europskog suda za ljudska prava: postignuta zajednička deklaracija.

3.3.2010

U okviru predsjedavanja Komitetom ministara Vijeća Europe, Švicarska je 18. i 19. februara 2010. organizirala ministarsku konferenciju u Interlakenu. Usvajanjem zajedničke deklaracije predstavnici 47 država članica Vijeća Europe potvrdili su svoju namjeru da se dugoročno osigura budućnost Europskog suda za ljudska prava.

U skladu sa postignutom deklaracijom neophodno je da se uspostavi balans između priliva predmeta i njihovog rješavanja, tako da se reducira oko 120.000 neriješenih predmeta i da se osigura da će se nove pritužbe u budućnosti rješavati u razumnom roku. Nadalje, izvršenje presuda Europskog suda na domaćem nivou treba poboljšati, te Komitet ministara treba osigurati efikasan nadzor nad procesom izvršenja. U cilju postizanja navedenog, politička deklaracija sadrži akcioni plan sa listom kratkoročnih i srednjeročnih mjera, kao i raspored njihove implementacije.

Bosnu i Hercegovinu je na konferenciji predstavljala delegaciju koju su činili gosp. Bariša Čolak, ministar pravde BiH, gđa Monika Mijić, agent Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom i gosp. Jakob Finci, ambasador BiH u Švicarskoj.

Prevod teksta deklaracije mozete preuzeti ovdje