28.1.2015
Javni poziv za izbor nezavisnih eksperata iz BiH u tijela UN-a

ODLUKA O POSTUPKU IMENOVANJA AMBASADORA I DRUGIH MEĐUNARODNIH PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE

6.8.2014.
JAVNI POZIV  za dostavu prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici
/Javni_poziv/Aplikacija OP B (3).doc

30.7.2014.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Obrazac 1 Prijava na Javni poziv
Obrazac 2 Projektni prijedlog

19.5.2014.

JAVNI POZIV za dodjelu GRANT sredstava namijenjenih za podršku općinama, NVO i udruženjima za implementaciju Strategije migracija i azila BiH 2012-2015.

APLIKACIONI OBRAZAC 

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

Lista o dodjeli grant sredstava

15.5.2014.

JAVNI POZIV za prikupljanje projektnih prijedloga za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja za 2014. godinu

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKATA - STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI

8.5.2014.

JAVNI POZIV Za udruženja građana osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine

APLIKACIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA Za podršku rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

______

PRIJAVA za dodjelu pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma- Općina Kakanj