Dokumenti

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

17.11.2008

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA
LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA