Dokumenti

ODLUKA O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

17.11.2008

ODLUKA
O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA