Ured zastupnika

Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava

Adresa: Džemala Bijedića 39/II , 71000 Sarajevo, Tel/fax: 033 730 490

Monika Mijić – v.d. zastupnice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu – rukovoditeljica Ureda

Amer Hasanefendić – v.d. zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

Bojan Bajić – v.d. zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu