Aktuelni projekti

 • Obnova stambenih jedinica i objekata
  • DPSZ - Državni program stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa
  • CEB II - Projekat Razvojne banke Vijeća Evrope - zatvaranje kolektivnih centara
  • SDF - Kredit kod Saudijskog Fonda za razvoj
  • OPEC-OFID - Fond za međunarodni razvoj
  • SZR - Stambeno zbrinjavanje Roma
 • Održivi povratak (OP)
  • Obnova komunalne infrastrukture
  • Obnova socijane infrastrukture
 • Elektrifikacija (ZPE)