Sekretar ministarstva

Dragomir Kovač

19.3.2009

Rođen 1953. godine u Foči. Osnovnu školu završio u mjestu rođenja, srednju i Fakultet političkih nauka - smjer sociologija završio u Sarajevu.
 
Po završetku fakulteta obavljao više značajnih funkcija u radu političkih i državnih organa.
 
Od 2002. godine sekretar Minstarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Oženjen, otac dvoje djece.
 
Živi u Sarajevu.