Ministar

Miloš Lučić

   

BIOGRAFIJA 

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Miloš Lučić
Datum rođenja: 19.11.1986. godine
Mjesto rođenja: Sarajevo, BiH
Državljanstvo: BiH
Mejl: milos.lucic@mhrr.gov.ba
Oženjen, otac dvoje djece 

OBRAZOVANJE

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka - diplomirani ekonomista 
Gimnazija i srednja stručna škola Istočna Ilidža - ekonomski smjer  

DODATNO USAVRŠAVANJE  I CERTIFIKATI 

Reg.Teh. i Sup Teh. Radionica - Centralna banka BiH 2018. godine   
Komunikacijske i prodajne vještine 2016. godine
Uvjerenje Agencije za osiguranje FBiH - posredovanje u osiguranju na nivou BiH 2016.  Napredne prodajne vještine 2015.godine
Vještine prodaje 1 i 2 
Škola za mlade političke lidere - Evropska unija 
Helsinški parlament /Akademija za političke lidere (izrada politika djelovanja institucija, BiH – NATO - EU paralela, EU i BiH - izazovi i prepreke na evropskom putu, institucionalna komunikacija u BiH) 

ORGANIZACIONO ISKUSTVO  

Sekretar Saveza studenata na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Koordinator u Studentskoj zadruzi  za  studente u Federaciji BiH i Republici Srpskoj 

RADNI ANGAŽMAN

2020 -      Ministar za ljudska prava  i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine 
2016 - 2018  Adiko banka d.d Sarajevo (menadžer funkcije domaćeg platnog prometa, stručni saradnik „Retail Risk Underwriting“, lični bankar)
2012 - 2016 Hipo-Alpe-Adria-banka d.d Mostar (menadžer  naloga, savjetnik za prodaju, savjetnik za transakcije pravnih lica)
2008 - 2011 „GRAWE“ osiguranje d.d Sarajevo - zastupnik u prodaji osiguranja

PROFESIONALNE VJEŠTINE I ZNANJA 

Rad sa računima, depozitima i kartično poslovanje
Obavljanje domaćeg i inostranog platnog prometa
Analiziranje tržišta i poznavanje bilansnih pozicija i prezentovanje finansijskih izvještaja
Kontrola i pregled kreditne istorije; nadziranje i koordinacija obrade platnih naloga elektronskim i drugim oblicima kanala platnih sistema
Koordinacija sa IT odjelom i Centralnom bankom BiH vezano za sve zahtjeve „SWIFT-a”, testiranja žiro kliringa i “RTGS-a”
Upravljanje i rukovođenje ljudskim resursima unutar tima
Donošenje  poslovnih odluka

OSTALO

Član Crvenog krsta Republike Srpske i Federacije BiH, dobrovoljni davalac krvi 
Član Sportsko-ribolovnog društva „Željeznica“
Nosilac crnog pojasa prvi dan u džudou
Aktivan učesnik u humanitarnim akcijama
Proaktivan pristup životu