Ministar

Sevlid HurtićRođen je 2. januara 1970. godine u Doboju. Osnovnu i srednju školu je završio u Doboju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, a 2015. godine stiče zvanje magistra iz oblasti menadžmenta. Iste godine upisuje doktorske studije i 2019. godine doktorira.

Na Lokalnim izborima 2016. godine je izabran za odbornika u Skupštini Grada Doboja, a mandat odbornika je osvojio i na narednim izborima 2020. godine. U periodu od 2021. do 2022. godine, obavljao je dužnost predsjednika Skupštine Grada Doboja i koordinatora za bošnjačka pitanja u ime Grada Doboja.

Na Općim izborima 2022. godine, u okviru koalicije “Pokret za državu”, izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska. Obavljao je i dužnost ministra trgovine i turizma u Vladi RS.

Osnivač je i predsjednik političke stranke Bosanskohercegovački Zeleni. 

Od 1996. godine se uspješno bavi izdavaštvom. Bio je i član upravnih odbora sportskih kolektiva, dajući podršku razvoju sporta u Bosni i Hercegovini. U okviru dosadašnjeg rada i djelovanja, dao je veliki doprinos na polju humanitarnih aktivnosti, gdje se posebno ističe podrška kvalitetnijem obrazovanju učenika, ali i ugroženim kategorijama stanovništva. 

Oženjen je i otac petero djece.