Budžet- izvod iz Zakona o budžetu

Budžet MLJPI 2022. godine