Budžet- izvod iz Zakona o budžetu

Budžet MLJPI 2022. godine

Budžet MLJPI 2023. godine

Budžet za građane 2023. godina