Izvještaj o radu Ministarstva za 2018. godinu
Izvještaj o radu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2020. godinu