Univerzalni periodični pregled – UPR


IZJAŠNJENJE BOSNE I HERCEGOVINE NA NACRT IZVJEŠTAJA RADNE GRUPE ZA UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED BIH – TREĆI CIKLUS 

BOSNIA AND HERZEGOVINA RESPONSES TO THE DRAFT REPORT OF THE WORKING GROUP ON THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF BIH - THIRD CYCLE 

Informacija u vezi Zaključnih zapažanja na Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji UPR o stanju ljudskih prava pred Vijećem za ljudska prava UN-a

Zaključna zapažanja na Treći ciklus UPR-a

Concluding Observations on the Third Cycle of UPR Recommendations

Zaključna zapažanja na Treći ciklus UPR preporuka

Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Universal Periodic Review on Situation of Human Rights in BiH

LISTA TEMA ZA IZRADU UPR-a BiH

PLAN METODOLOGIJE ZA IZRADU UNIVERZALNOG  PERIODIČNOG PREGLEDA O STANJU LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI (UPR IZVJEŠTAJ BIH)

IZVJEŠTAJ BIH ZA DRUGI CIKLUS UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA KOJI JE SAČINJEN U SKLADU SA STAVOM 5. ANEKSA REZOLUCIJE 16/21 KOMITETA ZA LJUDSKA PRAVA UN-a

Izvještaj Bosne i Hercegovine za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava koji je saĉinjen u skladu sa stavom 5 Anexa Rezolucije 16/21 Komiteta za ljudska prava UN-a 
- Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini usvojen je  09.10.2019. godine na telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

BiH Report on the Third Cycle of the Universal Periodic Review on the State of Human Rights, prepared in accordance with paragraph 5 of Annex to Resolution 16/21 of the UN Commission on Human Rights

TABELARNI PREGLED UPR PREPORUKA PO OBLASTIMA

TABULAR OVERVIEW OF UPR RECOMMENDATIONS BY AREA