Prava osoba sa invaliditetom
1. UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Izvještaj o provođenju konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH (Bosanski, HrvatskiSrpski i Engleski)


Brošura Vijeća za osobe sa invaliditetom

3. IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija i preporuke za poboljšanje provedbe strateških i akcionih dokumenata u oblasti invalidnosti na svim nivoima vlasti u BiH

Izvještaj o implementaciji dokumenta „Informacija i preporuke Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH za poboljšanje provedbe strateških i akcionih dokumenata u oblasti invalidnosti na svim nivoima vlasti u BiH“