Zakoni

Zakon o zabrani diskriminacija BiH ( „Sl. glasnik BiH“ br. 59/09, 66/16)

Zakon o ombudsmanu za ljudska prava BiH ( „Sl. glasnik BiH“ br. 19/02 35/04, 32/06)

Zakon o nestalim osobama BiH ( „Sl. glasnik BiH“ br. 109/04)

Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina ( „Sl. glasnik BiH“ br. 12/03)

Zakon o ravnopravnosti spolova BiH ( „Sl. glasnik BiH“ br. 32/10)

Zakon o društvu crvenog krsta/križa ( „Sl. glasnik BiH“ br. 49/04)