Odsjek za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH

Odsjek za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH pruža stručno-administrativnu i tehničku podršku u radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH koja između ostalog obuhvata:
 • prijem i obradu materijala iz nadležnosti Komisije,
 • pripremu materijala za sjednicu Komisije,
 • organizaciju i pripremu sjednica Komisije,
 • vođenje zapisnika tokom sjednica Komisije,
 • realizaciju donesenih zaključaka od strane Komisije,
 • procedura imenovanja članova Komisije i posmatrača u radu Komisije,
 • izradu godišnjeg Izvješća o radu Komisije,
 • izradu godišnjeg Programa rada Komisije.

Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH uspostavljena je Zakonom o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (¨Službeni glasnik BiH¨ br. 23/09, 21/03 i 33/03).

Nadležnosti Komisije su:
 • odobravanje projekata rekonstrukcije i povratka, koje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice prikupi i proslijedi Komisiji na razmatranje,
 • odobravanje zajedničkih projekata, koji će se realizirati kroz Fond za povratak,
 • izdavanje ovlaštenja za finansijsku realizaciju odobrenih projekata rekonstrukcije i povratka putem Fonda za povratak,
 • nadzor nad finansijskom realizacijom odobrenih projekata rekonstrukcije i povratka, uključujući očuvanje sredstava Fonda za povratak,
 • davanje smjernica prilikom izrade podzakonskih akata kojima se regulira rad i organizacija Fonda za povratak,
 • razmatranje kvartalnih i privremenih izvještaja, koje direktor Fonda za povratak podnosi u pogledu upravljanja sredstvima i finansijske realizacije odobrenih projekata rekonstrukcije i povratka. 

Komisija se sastoji od devet članova, od kojih su po tri člana Komisije iz reda svakog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predlaže četiri člana, vlade entiteta predlažu po dva člana, od kojih je jedan ministar za raseljene osobe i izbjeglice iz svakog entiteta, a Vlada Brčko Distrikta BiH predlaže jednog člana Komisije.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice obavezno je jedan od članova u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predložene članove imenuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. 

Vijece ministara Bosne i Hercegovine pozvat će šefove misija UNHCR-a, OHR-a i OSCE-a da odrede svoje predstavnike, koji će učestvovati u radu Komisije kao posmatrači.

Status posmatrača u Komisiji imaju i organizacije i udruženja koja se bave pitanjima izbjeglica i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, a kojeg će, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice imenovati Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Relevantni dokumenti: 
 • Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, 
 • Odluka o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH   namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma,  
 • Odluka o izboru prioritetnih općina i okvirnog broja korisnika za obnovu stambenih jedinica iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj – Projekat obnove stambenih jedinica za raseljene osobe u Bosni i Hercegovini     
 • Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma  u 2019. godini,
 • Odluka o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak za 2019. godinu.

Izvještaji:
 • Izvještaj o radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH za 2018. godinu