Aktuelnosti

U Sarajevu konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine

U cilju unapređenja saradnje sa iseljeništvom, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizuje Konferenciju dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom „Dijaspora i razvoj“. Konferencija dijaspore će se održati 13. i 14. juna 2018. godine u hotelu Holiday u Sarajevu.
Održavanje konferencije planirano je aktivnostima u okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP i IOM u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici organizacija iseljeništva Bosne i Hercegovine i uspješni pojedinci, predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, institucija na državnom i entitetskom nivou, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Jačanje saradnje jedan je od ključnih principa Politike o saradnji sa iseljeništvom, čijim je usvajanjem prošle godine Vijeće ministara BiH utvrdilo pravce djelovanja Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu.

Cilj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u čijoj je nadležnosti kreiranje politike prema iseljeništvu, je da na ovoj konferenciji, okupljajući više od 30 predstavnika iseljeništva iz 14 zemalja i predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, istakne važnost iseljeništva i pruži mogućnost otvaranja tema kojim će se ukazati na ulogu iseljeništva u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini, kao i na probleme s kojima se iseljeništvo suočava u Bosni i Hercegovini.
Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore