Aktuelnosti

Štampan udžbenik za dopunsku nastavu za osnovne škole za djecu u iseljeništvu

Nedavno je iz štampe izašao udžbenik namijenjen djeci u bosanskohercegovačkom iseljeništvu, koja pohađaju nastavu od 5. do 9. razreda u dopunskim osnovnim školama, pod naslovom „Kulturna i društvena historija naroda Bosne i Hercegovine“.


Izdavač ovog udžbenika je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a bit će od velikog značaja za mladu bosanskohercegovačku populaciju koja živi izvan BiH, kao i za nastavno osoblje koje izvodi nastavu u skladu s aktuelnim Nastavnim planom i programom za dopunske škole u bosanskohercegovačkom iseljeništvu.

Autori koji su radili na pripremi ovog udžbenika su kroz nastavnu građu obuhvatili najvažnije elemente društvenog i kulturno-historijskog identiteta Bosne i Hercegovine i on sadrži poglavlja koja se bave jezicima i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, muzičkom i likovnom kulturom, geografijom i historijom. Udžbenik je usklađen s Nastavnim planom i programom i prilagođen sadržajno uzrastu učenika, a autori su nastojali  da ispoštuju normu standardnih jezika, koja je prepoznata u onome što je zajedničko za službene jezike u Bosni i Hercegovini i dva pisma koja su u upotrebi.

Udžbenik će doprinijeti razvoju svijesti o izuzetnim bosanskohercegovačkim vrijednostima, unaprijediti kvalitet dopunske  nastave, a prije svega, omogućiti sticanje novih znanja o svojoj domovini svim budućim generacijama u bosanskohercegovačkom iseljeništvu.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore