Aktuelnosti

Javni pozivi za izbor konsultanata za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom

U skladu sa „Politikom o saradnji sa iseljeništvom“, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 99. sjednici održanoj 18. 4. 2017. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 38/17), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokrenulo je aktivnosti izrade Strategije saradnje sa iseljeništvom.

U izradu Strategije, putem radnih grupa, biti će uključene sve relevantne institucije u Bosni i Hercegovini, uz stručnu podršku konsultanata koje će angažirati Međunarodna organizacija za migracije (IOM), partner Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  u projektu „Dijaspora za razvoj“.

U tu svrhu IOM je 14. februara 2018. godine  objavio  javne  pozive za izbor četiri konsultanta, od kojih su jedan međunarodni i tri lokalna. Javni pozivi dostupni su na sljedećim linkovima:

https://recruit.iom.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODUxQzdDMUVEODg0QUNEM0I2Q0U4MjEzOTcmY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-wd-configid=ZHRRCF_A_POSTING_APPLY&sap-client=100&sap-language=EN

https://bih.iom.int/vacancies

Uz napomenu da se svi zainteresirani za sve pozicije mogu prijaviti putem IOM Sarajevo na adresu: iomsjjmission@iom.int

Javni pozivi otvoreni su do 26. februara 2018. godine.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore