Aktuelnosti

Vijeća ministara BiH usvojilo Izvještaj o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom

Vijeće ministara BiH je 132. sjednici, održanoj 8. februara 2018. godine usvojilo Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2017. godinu, koja je usvojena u aprilu 2017. godine i donijelo odgovarajuće zaključke u cilju njene daljnje provedbe.


U izvještaju je naglašeno da su pokrenute aktivnosti za provođenje ciljeva ove politike, koji se odnose na razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta u ovoj oblasti, pružanje podrške iseljeništvu i unapređenje saradnje, te stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljeništva razvoju Bosne i Hercegovine, kaže se u saopćenju sa sjednice Vijeća ministara BiH.

Prema Politici, uz državna ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i vanjskih poslova u provođenju ovih aktivnosti, koje iziskuju duži period, aktivno se uključuju i druge nadležne institucije u skladu s propisanim ustavnim nadležnostima.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom osigurana su u budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, dok je veći dio osiguran donatorskim sredstvima Švicarske vlade putem projekta „Dijaspora za razvoj.“

Na lokalnom nivou ovaj projekt će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za pružanje kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje s dijasporom i njeno uključivanje u razvojne planove. 

Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore