Aktuelnosti

Upis u Evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH donijelo je ''Pravilnik o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH' na osnovu kojega će biti omogućen upis u ''Evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH''.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, zaduženo je za provođenje dokumenta ‘’Politika o saradnji sa iseljeništvom’’, u kojem je predviđeno “Jačanje kapaciteta organizacija u iseljeništvu“ što će biti realizirano kroz različite aktivnosti podrške udruženjima i savezima u iseljeništvu koje će pokrenuti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Osnov za pružanje podrške je upis u ''Evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz Bosne i Hercegovine''  koju vodi  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

''Pravilnik o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH“ i prijavni Obrazac možete preuzeti na web stranici www.mhrr.gov.ba – Sektor za iseljeništvo u rubrici AKTUELNO.  

Popunjena prijava, zajedno sa prilozima, dostavlja se poštom i elektronskim putem na sljedeću adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Trg Bosne i Hercegovine 1

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Email adresa: iseljenistvo@mhrr.gov.ba

Ukoliko trebate dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -  Sektor za iseljenistvo na: iseljenistvo@mhrr.gov.ba, tel. 033 703972.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore