Aktuelnosti

Prenos znanja iz iseljeništva u BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, zaduženo je za provođenje dokumenta ‘’Politika o saradnji sa iseljeništvom’’ kojim je predviđeno „Mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina iseljeništva“ što će biti realizovano, između ostalog, i kroz uspostavu mehanizma za prenos znanja iz iseljeništva u BiH s ciljem većeg doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine.


Dio aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini realizuje se u okviru projekta ''Dijaspora za razvoj'' (D4D). ''Dijaspora za razvoj'' je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini.

U okviru ovog projekta predviđen je prenos znanja kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka iz iseljeništva od 2018. do 2020. godine s ciljem doprinosa realizaciji aktivnosti utvrđenih u Politici o saradnji sa iseljeništvom.

Stručnjaci će biti angažovani u institucijama na svim nivoima vlasti u BiH i javnim ustanovama na osnovu iskazanih potreba.
 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva  institucije i javne ustanove u BiH, te stručnjake u iseljeništvu da se detaljnije upoznaju o ovoj aktivnosti u pozivima koji se nalaze u nastavku ovog teksta, te ukoliko su zainteresirani popune dostupne prijavne obrasce i dostave ih Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na e-mail adresu iseljenistvo@mhrr.gov.ba.

Ukoliko trebate dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice -  Sektor za iseljenistvo na: iseljenistvo@mhrr.gov.ba, tel. 033 703972.

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;
Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;
Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i
Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore