Aktuelnosti

Bihać: Novogodišnji susret sa dijasporom

U organizaciji Ureda za dijasporu Grada Bihaća krajem 2017. godine održan je novogodišnji susret sa dijasporom na kojem su čelnici Grada Bihaća predstavili privredne potencijale ovog grada, te aktivnosti koje za cilj imaju bolju komunikaciju sa Bišćanima koji žive i rade u inostranstvu

Ovom susretu prisustvovalo je 22 Bišćana koji trenutno žive u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Švicarskoj, te 21 domaći privrednik, saopćeno je iz Ureda za dijasporu Grada Bihaća.

„Prvi cilj ovog susreta je zainteresirati naše sugrađane za saradnju i činjenicu da mi želimo bolje odnose i komunikaciju sa svakim građaninom Bihaća koji je u inostranstvu. Ovo je proces koji će trajati, ali mi smo spremni da kroz naš rad i našu spremnost povežemo dijasporu pa i kroz virtualni svijet i društvene mreže i na taj način uspostavimo kontakt sa dijasporom“, kazao je gradonačelnik Šuhret Fazlić. 


Prema riječima Ermina Zulića, koordinatora Ureda za dijasporu prisutni su imali priliku upoznati se o dokumentu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH „Politika o saradnji sa iseljeništvom“, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH u aprilu 2017. godine. Također, upoznati su o radu Ureda za dijasporu Grada Bihaća, potencijalima grada i projektom „Dijaspora za razvoj“, koji se provodi u saradnji sa dijasporom.

„Pred nama je dosta posla koji se, prije svega, odnosi na uspostavu baze podataka koliko je naših sugrađana u inostranstvu, te kako i na koji način mi u Gradu Bihaću im možemo pomoći i biti na usluzi i kako njihov potencijal, znanje i iskustvo iskoristiti za promociju Bihaća kao mjesta povoljnog za investiranje“, kazao je Zulić. Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore