Aktuelnosti

Zaključci sa sastanka u Štutgartu 2.12.2017.

Dana 02.12.2017.godine u Štutgartu je organizovan drugi sastanak za uspostavu Reprezentativnog tijela iseljeništva u Njemačkoj u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom, aktivnost 2.2. Jačati kapacitete organizacija u iseljeništvu i uspostaviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u zemljama prijema i u BiH, te u cilju realizacije aktivnosti 1.3.1. Formiranje reprezentativnog tijela dijaspore u Njemačkoj iz projekta ''Dijaspora za razvoj''.
Na sastanku je prisustvovalo 45 predstavnika iseljeništva i 17 predstavnika institucija BiH.
Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

1. Umjesto ''Reprezentativno tijelo iseljeništva'', tijelo će se zvati ''Reprezentativno tijelo dijaspore Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj''.

2. Reprezentativno tijelo će biti sastavljeno od 28 članova predstavnika iseljeništva organizovanih u 4 regionalna odbora, po jedan u svakom od četiri područja koja pokrivaju diplomatsko konzularna predstavništva BiH: u Berlinu, Minhenu, Štutgartu i Frankfurtu. Svaki regionalni odbor će se sastojati od 7 članova:  po dva predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan predstavnik ostalih. Članovi Reprezentativnog tijela se biraju među predstavnicima organizacija i uglednih pojedinaca (biznismena, akademskih radnika, ljekara, mladih profesionalaca i dr.). Unutar Reprezentativnog tijela biće uspostavljeno šest ekspertnih grupa iz sljedećih oblasti: privreda i ekonomija, nauka i obrazovanja, kultura i sport, socijalne i humanitarne djelatnosti, priprema projekata i informisanje i administrativno-pravna pitanja.

3. Diplomatsko konzularna predstavništva BiH u Berlinu, Minhenu, Štutgartu i Frankfurtu će u roku od 90 dana organizovati sastanke na kojima će predstavnici iseljeništva izabrati svoje predstavnike za Reprezentativno tijelo dijaspore BiH u Njemačkoj. U slučaju da ne bude bilo moguće izabrati članove Reprezentativnog tijela na ovaj način, uspostaviće se komisija sačinjena od predstavnika diplomatsko konzularnih predstavništava, Ministarstva vanjskih poslova, Predsjedništva BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koja će provesti proceduru izbora.

4. Diplomatsko konzularna predstavništva BiH će pružati podršku Reprezentativnom tijelu dijaspore u Njemačkoj što podrazumijeva pomoć oko uspostave ovog tijela, izbor članova tijela, osiguranje prostora za sastanke, te međusobno umrežavanje članova Reprezentativnog tijela.

Dogovoreno je da se do narednog sastanka preispitaju  najpovoljniji oblici registrovanja ovog tijela u Njemačkoj.
Iseljeništvo će o narednim koracima biti pravovremeno informisano, a integralni tekst zaključaka sa drugog sastanka možete preuzeti ovdje.
Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore