Aktuelnosti

Održan VIII Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine

Osim delegata iz 20 zemalja svijeta, na kongresu su učestvovali i uspješni privrednici – povratnici u BiH koji su investirali u Bosni i Hercegovinu, predstavnici bh. institucija i predstavnici NVO iz BiH i inostranstva. Osmi kongres SSD BiH održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Nakon svečanog otvaranja kongresa, u plenarnom dijelu Kongresa, delegate i goste je prigodnim govorom pozdravio Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, a nakon toga prisutnima su se obratili Dževad Mahmutović, savjetnik za povratak i dijasporu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića; Ernadina Bajrović, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine; Adnan Husić, pomoćnik ministra, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine; Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona; Thomas Rojas, direktor Odjela za ekonomska pitanja Centralne banke Bosne i Hercegovine; Stefano Cugini, zamjenik gradonačelnika Piacenza, Italija i na kraju Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Nakon plenarnog dijela Kongresa uručena su priznanja SSD BiH za doprinos radu SSD Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Predsjedavajućem predsjedništva BiH i članovima Go SSD BiH.
U radnom dijelu 8. Kongresa održana su dva okrugla stola na teme:

- Utjecaj dijaspore na ekonomski razvoj BiH i
- očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne aktivnosti.

Na kraju sesije o uticaju dijaspore na ekonomski razvoj BiH je zaključeno kako je BiH i pored postojećih administrativnih barijera i dalje atraktivna zemlja za ulaganja. Upućen je poziv dijaspori koja je u mogućnosti da se umjesto slanja novčanih doznaka odluči za ulaganja u BiH i na taj način ostvari profit, osigura nova radna mjesta i tako direktno doprinese ekonomskom razvoju svoje domovine.

U okviru druge sesije – "Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne aktivnosti“ - zaključeno je da je država BiH dužna osigurati sredstva za finansiranje rada dopunskih škola na maternjim jezicima što je osnovni preduslov očuvanja nacionalng i kulturnog identiteta i veza mladih iz dijaspore sa domovinom.


U izvještajno izbornom dijelu 8. Kongresa delegati su jednoglasno usvojili izvještaje o radu GO SSDBiH, Nadzornog odbora SSDBiH i izvještaj o finansijskom poslovanju, a nakon toga izabrali novo rukovodstvo SSDBiH.

U naredne dvije godine mandat predsjednika SSD BiH  je ponovo povjeren Hasanu Šehoviću iz Turske kao odraz, kako je istaknuto, veoma dobrog i uspješnog rukovođenja u prethodnom periodu, a za potpredsjednike izabrani su Naida Ribić iz Holandije i Haris Halilović iz Njemačke.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore