Aktuelnosti

Zavod Krog: Završeni radovi na obnovi poplavljenih objekata u BiH

U prvoj polovini septembra 2015. godine delegacija Zavoda Krog je sa ambasadorom Slovenije u BiH Iztokom Grmekom posjetila javne ustanove u BiH, uključene u projekat „Pomoć obnovi poplavljene javne infrastrukture u BiH“, čija je ukupna vrijednost iznosila 53.500 eura.

U okviru ovog projekta obnovljeno je igralište u Osnovnoj školi Kovači u općini Zavidovići, te sala u Osnovnoj školi Duboki Potok. Također, sanirano je klizište i obnovljeno igralište u područnoj školi Cage, rekonstruirane sanitarije u Osnovnoj školi Podorašje u općini Srebrenik, te rekonstruiran krov na zgradi Doma zdravlja u Sapni. Svi ovi objekti su bili oštećeni u katastrofalnim poplavama koje su pogodile BiH u maju 2014. godine.


 Realizacijom ovo projekta stvoreni su bolji uvjeti za obrazovanje i sportske aktivnosti za 1.686 djece u Dubokom Potoku, Kovačima i Podorašju, te bolja zdravstvena zaštita za 15.850 građana Sapne.

 Uskoro će u četiri osnovne škole u Zavidovićima biti upućena nova donacija školskog inventara i opreme koja je prikupljena uz pomoć slovenačke vojske i škola iz Ljubljane, Celja i Maribora.

 Zavod Krog je u julu 2014. godine donirao kamion školske opreme i inventara za Osnovnu školu Maglaj, a u novembru 2014. godine ponovno šalje donaciju školskog inventara za 11 osnovnih i srednjih škola i jedan vrtić u BiH.Pronađite nas na Facebook-uPrenos znanja iz iseljeništva u BiH

Poziv insitucijama i javnim ustanovama u BiH možete vidjeti ovdje;

Prijavni obrazac za institucije i javne ustanove možete preuzeti ovdje;

Poziv stručnjacima u iseljeništvu možete vidjeti ovdje, i

Prijavni obrazac za stručnjake možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o načinu upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika Bosne i Hercegovine

Prijava za upis u evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za upis izmjena i dopuna u evidenciji udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Zahtjev za brisanje iz evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH

Politika o saradnji s iseljeništvom usvojena 18.04.2017. na 99. Sjednici Vijeća ministara BiH. (Bosanski, Hrvatski, Srpski i Engleski)

Informacija s Okruglog stola o potrebama iseljeništva iz BiH održanog u Sarajevu 28.12.2016. godine

Infografika

Informacija o stanju iseljeništva usvojena 13.4.2016. na 52. sjednici Vijeća ministara BiH

Poziv općinama za dostavu podataka o iseljeništvu

Poziv doktorima nauka i naučno-istraživačkim radnicima bh. porijekla u svijetu za dostavu biografija

Poziv za dostavu podataka za poslovni imenik dijaspore